Сътрудничество

Институтът работи по договори, финансирани от Европейския съюз и НАТО, както и по двустранни спогодби за съвместни изследвания с университети и институти от Германия, Франция, Италия, САЩ, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Гърция, Русия, Полша, Унгария, Румъния и др. ИФТТ участва активно в изследванията провеждани в Международната лаборатория за силни магнитни полета и ниски температури във Вроцлав, както и в Международните центрове в Дубна, Триест и Росендорф.

На всеки две години, от 1980 г. насам, ИФТТ организира международна школа-симпозиум по съвременни проблеми на физиката на кондензираната материя “ISCMP”.