Обяви

Актуални обяви

Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН, ИФТТ-2 от 06.11.2018г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 06.11.2018г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 06.02.2018г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 06.12.2017г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 30.10.2017г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 25.10.2017г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 04.11.2016г. – 10.11.2016г.

Обяви – архив

Обява – процедура по избор на наематели на помещение на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 01.11.2016г. – 07.11.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 22.06.2016 г. – 27.06.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 04.04.2016 г. – 10.04.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 30.03.2016 г. – 05.04.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 03.02.2016 г. – 12.02.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 15.01.2016 г. – 21.01.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 05.01.2016 г. – 15.01.2016г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 25.09.2015 г. – 01.10.2015г.
Обява – процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 04.09.2015 г. – 14.09.2015г.
Обява №2 процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 29.06.2015 г. – 06.07.2015г.
Обява №1 процедура по избор на наематели на помещения на територията на “Научен комплекс 2” на БАН от 29.06.2015 г. – 06.07.2015г.
Обява процедура по избор на наематели на помещения от 29.05.2015 г. – 04.06.2015г.
Обява за наем от 07.01.2015 г. – 14.01.2015г.
Обява за изпълнител за подготовка на помещение (обособена част от Стол №3) от 20.11.2014 г. – 25.11.2014г.
Обява за наем  от 10.10.2014 – 16.10.2014 г.
Обява за наем от 12.06.2014 – 18.06.2014 г.
Обява за наем от 16.05.2014 – 26.05.2014 г.
Обява за наем от 26.09.2013 г.
Обява за наем от 10.10.2013 г.
Тристранен договор към обява от: 10.10.2013 г.
Обява за наем от 23.10.2013 г.
Обява за наем на гаражни клетки от 14.11.2013г.
Обява за наем от 29.11.2013 – 5.12.2013 г.
Обява за наем от 5.12.2013 – 11.12.2013 г.
Обява за наем от 11.12.2013 – 17.12.2013 г.
Обява за наем от 14.12.2013 – 20.12.2013 г.
Обява за наем от 24.01.2014 – 30.01.2014 г.
Обява за наем от 10.02.2014 – 17.02.2014 г.
Обява за наем от 13.03.2014 – 20.03.2014 г.
Обява за наем от 21.07.2014 – 28.07.2014 г.
Обява за наем от 17.07.2014 – 28.07.2014 г.