История

ИФТТ при БАН е създаден с Разпореждане No. 362 на Министерския съвет от 16 октомври 1972 г.

С него съществуващият Физически институт с Атомна научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) при БАН, основан от акад. Г.Наджаков през 1946 г., е разделен на ИФТТ (Институт по физика на твърдото тяло) и ИЯИЯЕ (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика), считано от 1 януари 1973 г.

На 16 февруари 1982 г. Институтът по физика на твърдото тяло е наименуван на името на акад. Георги Наджаков.

Предишни директори на ИФТТ :
акад. Александър Петров (1999 – 2015 г.)
ст.н.с. I ст. дфн Николай Киров (1991 – 1999 г.)
акад. Милко Борисов (1973 – 1991 г.)

Музеят на ИФТТ е основан през 2000 г. Той разполага с постоянна изложба в сградата ИФТТ-2.