Специализирани звена

Отдел инновации Доц. д-р Денчо Спасов
Тел.: (+359 2) 77 92 17
E-mail: d.spassov@issp.bas.bg

Електромагнитни сензори доц. д-р Огнян Иванов
Tel.: (+359 2) 979 5777
E-mail: ogi@issp.bas.bg